Naším posláním je poskytovat mediační služby veřejnosti, podporovat rozvoj a využívání mediace ve společnosti, poskytovat osvětu a vzdělávání v oblastech mediace a komunikace.

Naším cílem je

Mediátoři centra

Mgr. Lenka Pekařová
mediátorka, projektová manažerka

To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno.“ Peter Ferdinand Drucker

Lenka Pekařová vystudovala Management neziskového sektoru se zaměřením na psychologii komunikace na Ostravské univerzitě v Ostravě a Marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Působí jako projektový manažer a pomáhá vytvářet obecně prospěšné projekty neziskových organizací v oblasti sociálních služeb a sociálního podnikání.  S mediací se poprvé setkala v roce 2008 na studentské praxi v Mediačním centru pro rodinné a občanskoprávní spory v Ostravě, kde absolvovala také první semináře a trénink v technikách rodinné mediace. V roce 2012 prošla výcvikem mediace u společnosti Conflict Management International.

 

JUDr. Bc. Michal Březovják
zapsaný mediátor, advokát

„Osvojil jsem si způsob, jakým je třeba uplatňovat právo. Naučil jsem se objevovat lepší stránku lidské povahy a získat si srdce lidí. Uvědomil jsem si, že skutečným posláním právníka je najít jednotu mezi znepřátelenými stranami.“ Mahátma Gándhí

Je samostatným advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 11762. Od roku 2011 se věnuje též mediaci jako účinnému způsobu mimosoudního řešení sporů. Osvědčení k provádění mediace získal u České advokátní komory po absolvování kurzu s názvem „Evropské zkušenosti v mediaci a jejich implementace do českého právnického prostředí“ pořádaného Bruselskou advokátní komorou a Českou advokátní komorou. Seminář byl veden bruselským advokátem a mediátorem Patrickem van Leyenseele a českou mediátorkou Danou Potočkovou. Na jaře roku 2012 se zúčastnil semináře „Nástavbový kurz BUSINESS (obchodní mediace)“ pořádaného Českou advokátní komorou. V roce 2013 po úspěšném složení zkoušky z mediace byl zapsán do seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a je tak oprávněn poskytovat mediační služby jako tzv. zapsaný mediátor a používat uvedené označení. Na konci roku 2014 úspěšně obhájil rigorózní práci na téma Mediace v právním řádu ČR na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.