Odměna mediátora je stanovena ve smlouvě o provedení mediace, kterou uzavírají strany s mediátorem. Odměna je hrazena každou ze stran rovným dílem.