Co je mediace

Metoda řešení konfliktů, při které nezávislá třetí osoba – mediátor pomáhá stranám sporu ve vzájemném dorozumívání, identifikaci zájmů a hledání řešení přijatelného pro všechny strany.

Klíčové přednosti mediace

Mediátor a jeho role

Mediátor je odborník na komunikaci a řešení konfliktů, jehož úkolem je motivovat strany k hledání řešení sporu. Při mediaci především vyslechne názory všech účastníků, pomáhá stranám přemýšlet o možných řešeních a uspořádat získané informace do takové podoby, která povede k úspěšné dohodě.

Mediátor je vždy nestranný a nezávislý.

Cílem mediátora je:

Kdy je vhodné zvolit si k řešení sporu mediaci